FS E 636 kot SŽ 362 in HŽ 1061


   Proti koncu 50-ih let so JŽ naročile pri tovarni Ansaldo iz Genove štirideset (40) električnih lokomotiv, z osnim zaporedjem Bo'Bo'Bo' za svoje elektrificirane proge z napetostjo 3000 V enosmernega toka. To so bile prve električne lokomotive, ki so jih Jugoslovanske železnice kupile za obratovanje na svojih progah (če izzvzamemo eno lokomotivo serije JŽ 341).

   Lokomotive so izdelane na bazi lokomotiv FS E636, v posodobljeni verziji in prilagojene za maksimalno hitrost vožnje 120 km/h.

   K nam so prihajale postopoma, v odbobju med leti 1960 in 1967. Kasneje so pri ŽTP Zagreb leta 1968 naročili še deset (10) lokomotiv-novejše izvede. Bile so težje in za 1 meter daljše (gre za podserijo JŽ 362-100).

   Zaradi svoje oblike in mehasteha dela, ki ločuje to dvodelno lokomotivo se je je med železničarji pa tudi ljubitelji železnic prijelo popularno ime "mehovka".

   Lokomotive so v teh štiridesetih letih doživljale razne spremembe in modifikacije, ki se kažejo tako v vizuelnem kot tehničnem smislu. Naj jih naštejemo samo nekaj :

- hlajenje motorjev z dodajanjem hladilnih rešetk;
- oblika in število žarometov;
- spremenjeni pantografi;
- vizuelno pomanjšanje lokomotivo s spremenjeno barvno shemo.

   Do precejšnjih sprememb na lokomotivah je prišlo po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške leta 1991. Po delitveni bilanci so tako lokomotive
JŽ 362 - 009, 010, 012 in 014 pripadle Hrvaški oziroma Hrvaškim železnicam (HŽ).
   Še večje spremembe so lokomotive doživljale na Hrvaškem. Dobile so popolnoma novo barvno shemo, nekatere novo obliko kabine, dve lokomotivi 362 pa so celo predelali v serijo JŽ 462 (sedaj HŽ 1161).
nazaj                                     pregled vseh lokomotiv serije 362   


© M. Hribar / november 2002