HO model dizel lokomotive GM EMD G16, potniških vagonov Baat, zagrebških tramvajev,
os. avtomobila 'Jugo' in kamiona 'TAM'

ste obiskovalec:

števci www.izmenjava.com    English text           Deutscher text           Texto italiano"TRAMODEL" - modeli različnih tirnih in cestnih vozil

--HO dizel lokomotive GM EMD G16 - kenedi
Model je izdelan iz rasina s kovinskimi in plastičnimi detalji
Pogon je na 3 osi v enem podstavnem vozičku, motor je centralno
postavljen in ima proti utež odvzem električnega toka pa je
izveden na vseh 6 osi.

Modele je možno naročiti v sledečih verzijah:
       - JŽ 661-100 barvna verzija JŽ do leta 1990
       - HŽ 2 061  barvna verzija HŽ
       - SŽ 661-100 barvna verzija SŽ
       - SŽ 661-400 barvna verzija SŽ - nizki nos
       
       - DUMMY - brez motorja
       - nepobarvano ohišje lokomotive

N O V O S T I
--Modeli vagona Baat v več barvnih verzijah:
- HŽ verzija (zelene barve),(23 EUR)
- JŽ verzija (zelene barve),(23 EUR)
- SŽ verzija (bele barve ),(27 EUR)

z modeli vagonov in lokomotiv dobite tudi nalepke, tako da lahko sami po želji
nalepite nalepke katere želite, enako velja za lokomotive

--Modeli zagrebškega tramvaja v 3 barvnih verzijah
- brez pogona in s pogonom (Mehano)
-cena brez pogona je 25 EUR, vgradnja pogona po dogovoru;

--Modeli os. avtomobila Jugo in kamiona Tam


N O V O    N O V O   N O V O

--Model lokomotive SŽ 342 - moped
- model 'mopeda' v barvni varianti FNM E 640


Za cene in pogoje dobave dobite informacije na:
e-mail naslovu : drazenb67@yahoo.com    ali po pošti :
Dražen Bjelić , Domobranska 1, 1000 ZAGREB , HRVAŠKA


slike modelov, ki jih je prav tako izdelal DraženENGLISH TEXT:

"TRAMODEL" - models of different railway and road vehicles

-- model of diesel engine GM EMD G16 in scale HO
Model is made of rasin with some metal and plastic details.
It has a single cardan transmission, motor is central set
with flywheel.
To order are following color varieties:
       - JZ 661-100 color version JZ till 1990
       - HZ 2 061  color version HZ
       - SZ 661-100 color version SZ
       - SZ 661-400 color version SZ - low nose
 
       - DUMMY
       - undecorated

N E W S
--Model of passenger car - Baat in:
green color of HŽ or JŽ
or white with stripes of SŽ
with models you get the labels with signs of different railway companies,
same valid for models of diesel loco

--Model of Tramway of city Zagreb in 3 different color varietes

--model of truck "TAM" and motor car "Yugo"

For prices and delivery condition send mail on:
drazenb67@yahoo.com    or by post on :
Dražen Bjelić , Domobranska 1, 1000 ZAGREB , CROATIA

pics of models, also made by Dražen

DEUTSCHER TEXT:

"TRAMODEL" Eisenbahn und Strassen Modele

-- Der Model einer Diesellok GM EMD G16 in im Masstab 1:87
Der Model ist aus Rasine mit Metall und Plastik Detailen.
Antrieb ist mit Kardanwelle, das Motor ist mit Schwungmasse.
Die folgende Farbvarianten sind zu Bestellung:
       - JZ 661-100 Farbvariante JZ bis 1990
       - HZ 2 061  Farbvariante HZ
       - SZ 661-100 Farbvariante SZ
       - SZ 661-400 Farbvariante SZ - "low nose"
    
       - DUMMY
       - unkoloriertes Model

N E U H E I T E N
--Model der Personenwagen - Baat
der HŽ und JŽ - grüne Farbe
der SŽ - weisse Farbe mit coloriertes Linien
mit Modelen bekommen Sie verschiedenes Aufklebern mit Nummern von HŽ, JŽ oder SŽ;
dass gilt auch für Modelen des Diesellokomotiven

--Model der Strassenbahn aus Zagreb in 3 verschiedenes farb Varianten

--Model der Lastwagen "TAM" und Personenwagen "Yugo"

Zur Bestellung und für Informationen über Preis,
bitte schreiben Sie auf E-Mail:
drazenb67@yahoo.com    oder auf Postanschrift :
Dražen Bjelić , Domobranska 1, 1000 ZAGREB , KROATIEN

Bilder des Modelen, herstellt auch by Dražen
TEXTO ITALIANO:

"Tramodel" produce locomotive diesel GM EMD G16 - chiamata Kennedy.
Il modello e' costruito in resina e i suoi detaggli in ottone e plastica.
Il sistema di trazione e' dato da un motore che fa' camminare tutti suoi
6 carrelli. I modello si possono ordinare nelle seguenti versioni:
       - JZ 661-100 versione con colori fino agli anni 1990
       - HZ 2 061  versione colorazione ferrovie croate - HZ
       - SZ 661-100 versione colorazione ferrovie slovene - SZ
       - SZ 661-400 versione colorazione ferrovie slovene - tipo con il muso taglio
    
       - si puo' anche ordinare la versione "DUMMY" senza motore 
       - con la cabina non colorata

N O V I T A'
--modelli vagoni tipo Baat in varie versioni:
- versione HZ ferrovie croate - colore verde
- versione JZ ferrovie jugoslave - colore verde
- versione SZ ferrovie slovene - colore bianco
asiieme ai modelli dei vagoni e delle locomotive troverete anche le scritte adesive nelle versioni
ferroviarie che desiderate lo stesso vale per i modelli delle locomotive


--modelli dei tram di Zagabria in varie versioni senza motora o con motorizzazione Mehano,
- modelli di tram "dummy" 25 EU queli con motore previo accordi con il modellista

--modelli automobili tipo YUGO e camion tipo TAM

Riguardo a prezzi e altre informazioni le trovate tramite E-Mail:
drazenb67@yahoo.com
o tramite posta al seguente : Drazen Bijelic , Domobranska 1 , 1000 ZAGREB , Croatia

Foto del treni del modellista Drazen

nazaj         zurück         back         clicca qui