Slovenian Railroads (SZ)      Slowenisches eisenbahnen (SZ)      Ferrovie Slovene (SZ)

                Na slovenskih tirih vozi veliko različnih tipov dieselskih in električnih lokomotiv, dieselskih in eletromotornikov,  prav tako pa je v uporabi veliko število različnih tipov potniških in tovornih vagonov. Skupna dolžina železniškega omrežja je 1288 km, od tega je elektrificiranega 516 km. V Sloveniji so tri vrste elektrificiranih prog in sicer je  največji del elektrificiran z enosmerno napetostjo 3 kV, do Dobove je izmenična napetost 25 kV 50 Hz, (s Hrvaške),  do Jesenic pa 15 kV 16,6 Hz ( iz Avstrije ).

Ozkotirnih prog v Sloveniji ni več.
Zaradi preglednosti sem slike razdelil na več skupin:


1. dieselske lokomotive           
2. električne lokomotive           
3. dieselski in elektromotorniki           
4. drezine in ostali delovni stroji          
5. razni motivi           
6. muzej SŽ                  

7. o lokomotivah SŽ                NOVOST

8. sindikat strojevodij Slovenije                
9. sindikat železničarjev Slovenije                

11. vozni red SŽ

(slike parnih lokomotiv najdete v posebnem menuju na prejšnji strani)
parne lokomotive


   NAZAJ  /  BACK   /  ZURÜCK  /  INDIETRO