OB   STOLETNICI   »ŽELEZNE  CESTE«  1906 - 2006
  V zadnjih letih smo bili priča številnim jubilejem - obletnicam pomembnih dogodkov pri nas in v svetu.
Zato naj ne bi šel neopazno mimo nas tudi veliki dogodek, katerega 100-letnico praznujemo letos.

  Gre namreč za 100-letnico obstoje bohinjske železniške proge. Zgrajena je bila v bivši Avstro-Ogrski
monarhiji, v letih 1901 do 1906. V takratni monarhiji so že več let pred tem intenzivno gradili železniško
omrežje, na katero se je potem priključila tudi bohinjska železnica, na severu na Jesenicah, na jugu pri
Gorici, oziroma na tedaj že deloma zgrajeno traso proti Trstu. Tako je glavno mesti Dunaj dobilo že drugo
povezavo z morjem preko Slovenije. Prva je bila t.i. »Južna železnica«, speljana z Dunaja do Ljubljane in
leta 1857 naprej do Trsta.

  Pa ostanimo pri »bohinjski železnici« - pri iskanju podatkov o tem ni težav. Obstaja namreč obsežna
dokumentacija, veliko strokovnih , zgodovinskih , potopisnih in drugih knjig o sami gradnji, funkcioniranju
in pomenu te proge.

  Svečana otvoritev proge je bila 19. julija 1906. Posebni vlak z visokimi gosti na čelu z avstro-ogrskim
prestolonaslednikom nadvojvodo Francem Ferdinandom (leta 1914 je bil ubit v Sarajevu), se je na vožnji v
Gorico večkrat ustavil na postajah in pozdravljal navzoče občinstvo.

  Tako se je dvorni vlak ustavil tudi na postaji Bled-Jezero. Med številnim občinstvom, deloma v narodnih
nošah, je visoke goste pozdravil župan Bleda Jakob Peternel, za kar tudi obstajajo dokumenti.

  Kot že omenjeno, obstaja o gradnji, funkcioniranju in pomenu te proge, speljane skozi slikovito pokrajino
in atraktivne tehnicne dosežke številna in dobra dokumentacija. Opisane so razmere, v katerih je proga
delovala med različnimi režimi, v dveh svetovnih vojnah ter v menjajočih se gospodarskih razmerah, ker je
vse vplivalo na njen trenutni pomen. V korist ji gotovo ni bila po I. svetovni vojni nastala meja z Italijo.
Poleg osebnega je pri izkoristku proge veliko vlogo igral tovorni promet, saj dobro povezuje obmorska
pristanišča s kontinentalnim delom Evrope. S turističnim izkupičkom te proge pa še zdaleč ne moremo biti
zadovoljni. Izgleda, da atraktivna in privlačna trasa za to pač še ni dovolj. Tukaj nimamo časa in prostora,
da bi se poglabljali v vzroke in posledice tega stanja. Naj povemo samo, da je iz dokumentacije razvidno,
da so bila obdobja, ko so po tej progi vozili ekspresni vlaki in to večkrat dnevno.

  Muzejsko društvo Bled je imenovalo posebno skupino, ki naj bi pripravila pregledno in poučno gradivo za
razstavo o otvoritvi bohinjske železnice. Prostor za to smo dobili v recepcijski hali Parko hotela na Bledu.
Otvoritev razstave bo 8 .julija 2006 ob 10 uri dopoldan, odprta pa bo za ogled do 21. julija. Pričakujemo
zanimanje, kakor s strani domacinov, tako od turistov.

  Veselilo nas bo, če bo ta prva konkretna akcija novo ustanovljenega Muzejskega društva Bled naletela na
ugoden odmev.

Za Muzejsko društvo Bled
Bogdan Šanca


slike s praznovanja 100 letnice proge